Byggnader

Tommy LindblomFotograf: Tommy Lindblom

Målning över Hembygdsparken i Degeberga – Konstnär Annika Blom

Här i Mörkavadsåns dalgång har Hembygdsföreningen skapat en underbar park med ett 10-tal äldre byggnader och fyllt dem med intressanta föremål. Här finns
bl.a kvarn, smedja, vagnmakeri och en stor prästgård från 1700-talet.

I andra byggnader hittar du museer för lantbruksredskap, en lanthandel samt en skolsal från tidiga 1900-talet.