N Åsum, Hovby nr 20, I hästhagen, 1930-talet, 83-39,15