N Åsum, Hovby nr 20, Förlovningsfoto 1917, Hanna och Nils Svensson, 97-10,11