N Åsum, Hovby nr 20, Besök från Hovgården, Köpinge, 83-39,19