N Åsum, Hovby skola, på 1920-talets början, 83-22,33