N Åsum, Hovbybor på utflykt på 1900-talets början, 80-13,23