N Åsum, barnmorskan Moster Charlotte avtackas 1910, 80-13,5