N Åsum, Killegården, Hemkörning av hö i början av 1930-talet, 84-6,14