N Åsum, Killegården, familjen Nilsson omkr 1928, 84-6,22