N Åsum, Boningslängan Killegården, Åsum 12_2, 84-4,23