N Åsum, Hovby skola, slutet av 1890-talet, 83-33,6