Vittskövle, Kärrfästorna, Hanna och Ola Nilssons gård 1920-talet, 96-9,10