Telefonisten Hanna Olsson tillsammans med sin mor vid 1900-talets början