Ungdomsföreningen i Degeberga på utflykt 16 juni 1907