Skolundervisning och lärare i Lökaröd från början av 1800-talet, T_1