Protokoll från sockenstämma i Degeberga kyrka dec 1820