Handling angående uppförande av ny skolhusbyggnad i Lökaröd 1885-1886,