Kyllingaröd 3_21, 1920, Hanna Nils Pers med barnen Anna och Ruut