Erik Nilsson med familj och släkt 1930, Kyllingaröd