Karta över ägor som berörs av uppdämning i Forsakarsbäcken 1909


Förening:

Gärds Härads Hembygdsförening

Ändrad av: Gärds Härads Hembygdsförening [email protected] (2008-06-10 10:02:24) Gärds Härads Hembygdsförening
Skapad av: Gärds Härads Hembygdsförening [email protected] (2008-06-10 10:02:24) Gärds Härads Hembygdsförening