Karta över ägor som berörs av uppdämning i Forsakarsbäcken 1909