Skepparslöv, Källunda, medlemmar ur familjen Berg von Linde och de la Gardie, 79-2,3