Vä, ledamöteri GH Sparbank samlade i Nöbbelöv vid 1900-talets början, 78-29,6