Skepparslöv, Anställda och torpare på Uddarp omkr 1922-23, 81-18,5