Skepparslöv, Hällmedal, gruppbild i trädgården på 1920-talet, 96-8,9