Skepparslöv, Skepparslöv nr 10, mitten av 1920-talet, 93-1,18