Skepparslöv, Skepparslöv nr 4, tröskning 1915, 76-3,19