Skepparslöv, Bibeltrognas vänners söndagsskola på Ekeberg ca 1914, 79-40,22