Skepparslöv, konfirmandmöte på Skansen på Klackabacken 1906, 93-8,19