Skepparslövs kyrkliga ungdomsförening framför prästgården 1908, 79-41,8