Skepparslöv, Bränneshuggning utanför församlingshemmet omkr 1917, 97-3,4