Vä, Vä nr 44, Anders Persson Olin med familj, 79-42,36