Vä, Örmatofta, Karna och Nils Olsson i slutet av 1800-talet, 84-2,8