Skepparslöv, Öllsjö, Fribetet, slutet av 1920-talet, 88-3,9