Skepparslöv, Öllsjö, Sven Påls gård, Tröskning, 79-42,10