Träne, Brödt, Handlarparet Sven Svensson och hans hustru Elna, 79-31,35