Ölletorps säteri, ägarskiften samt flygbild över gården