Träne, Ovesholms äldsta stationshus, 1890-talet, 80-14,19