Vä, Örmatofta, Ungdomsföreningen på utflykt omkr 1915, 79-46,18