Träne, Venestad 64_1 tidigare 6_3, Rävakull, 91-3,25