Amerikafrämmande hos Bengta Jönsjö i Rickarum 1920