Borrestad gods

År 1882 avstyckades Borrestad från Maltesholm och ombildades till ett självständigt gods. Ekonomibyggnaderna i gråsten och det gamla bränneriet härrör från 1880-talet. Huvudbyggnaden, en vitputsad trevåningsbyggnad med brant, valmat tak, uppfördes på 1920-talet efter ritningar av arkitekten Leon Nilson. Tillfartsvägarna kantas av alléer och landskapet består av stora, flacka rationellt skötta fält, utom i väster där det domineras av lövskog.

Borrestad, som brukar betraktas som Skånes sist byggda slott, ägs idag av släkten Lövenskiold. Den nuvarande ägaren är dotterson till greve Pontus De la Gardie (1884-1970), inom vars släkt Borrestad har gått allt sedan dess avsöndring från Maltesholm 1882.
Källa: Wikipedia 2016-11-01


Förening:

Gärds Härads Hembygdsförening

Skapad av: Gärds Härads Hembygdsförening (2014-06-22 11:40:53) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gärds Härads Hembygdsförening (2016-11-01 15:00:18) Kontakta föreningen