Linderöd, Ylleröd, Anna och Per Nilsson ca 1908-10, 78-41,1