V Vram, Tollarp, Nedläggning av järnvägen, 77-72,12