V Vram, Sätaröd, Anders Nilssons affär omkr 1905, GH 4238,2