V Vram, Sätaröd, Anders Nilssons affär omkr 1905, GH 4238,2


Förening:

Gärds Härads Hembygdsförening

Skapad av: Gärds Härads Hembygdsförening (2008-07-17 09:05:39) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gärds Härads Hembygdsförening (2008-07-17 09:05:39) Kontakta föreningen