V Vram, Sätaröd, Skolkort 1898, 81-24,6 samt 83-27,16