Ö Sönnarslöv, Borrestad,skolkort 1935-36, 81-28,11