Ö Sönnarslöv, Borrestad,skolkort 1933-34, 81-28, 10