Ö Sönnarslöv, Borrestad,skolkort 1928-29, 81-28, 5