Ö Sönnarslöv, Borrestad,skolkort 1926-27, 82-11,32