Ö Sönnarslöv, Borrestad, Skolkort 1916-18, 82-7,12